Kiknek ajánljuk?

Programjaink olyan tanulóknak segítenek jobban teljesíteni, akik részképesség-zavarral (diszlexia, diszkalkulia vagy diszgráfia), szenzoros feldolgozási zavarral (SPD), illetve figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) élnek, és a hagyományos terápiás módszerekkel nem fejlődnek a kívánt ütemben vagy angol érettségire, nyelvvizsgára készülnek.
A Fast ForWord játékos úton, modern grafikát és a legújabb kutatásokat alkalmazva tanítja meg a gyermekeket és felnőtteket angol nyelven, a Reading Assistant Plus pedig akár egy magántanár, a legszükségesebb pillanatokban segít. Otthon, tréner nélkül havi díjfizetéssel a tanuló online játékokon keresztül fejlődik a saját ütemében.

Iskoláknak

A tanulók egyéni fejlődését folyamatos visszajelzés mellett online játékok segítségével fejleszthetjük. Így nem lesznek lemaradók vagy unatkozó tanulók az osztályban, mindenki a saját határait feszegetheti képességeihez mérten. Kifejezetten alánjuk nevelési-oktatási intézményeknek a Reading Assistant Plus kiegészítő programot az egyszerű és átlátható eredmények miatt.


Magánszemélyeknek

Ha gyermekének szüksége van magántanárra, de gondot okoz az anyagi forrás megteremtése, a folyamatos időpont egyeztetés és a sok utazással töltött óra, akkor ez a program tökéletes Önnek. Az ország bármely pontjáról könnyen elérhetően tréner nélkül tanítja és fejleszti gyermekét angolul a program, segítve neki megküzdeni a kognitív funkciózavaraival.


Magánszemélyeknek

A gyermekekre napról napra több terhet rónak a mindennapok. A papír-ceruza alapú oktatás és hagyományos fejlesztő foglalkozások a modernkori gyermekek számára már nem hordoznak motivációt és kellő mennyiségű ingert, így azok hatásfoka lecsökkent, nem nyerik meg a tanulók figyelmét. A szülők számára egyre nő a nyomás, hiszen rendkívül fontos, hogy a gyermekük sportoljon, jól tanuljon és megfelelő minőségű pihenésben is részesüljön- azonban a különböző központokba való utazás, a megfelelő szakember megtalálása és a rendszeres visszaigazolás hiánya sok értékes órát, pénzt és energiát vesz el minden nap.

Fast ForWord programok
Fast ForWord

A Fast ForWord programok

 • Kényelmesek: otthona kényelméből is elérheti és mindössze 30 percet vesz igénybe akár naponta.
 • Költséghatékonyak: a programok korlátlan mértékben használhatóak, tehát az előfizetés összege nem változik akkor sem, ha minden nap foglalkoznak vele.
 • Hatásosak: a világ vezető agykutatói által fejlesztett programok folyamatos fejlesztéseken mennek keresztül annak érdekében, hogy tanulóinknak a legmodernebb eszközök álljanak rendelkezésükre minden nap.
 • Teljes körű kognitív fejlesztés: egyszerre javítja a munkamemóriát, a fonémahallás-zavart, az auditív és vizuális figyelmet, valamint növeli a feldolgozási sebességet, amely segíti a diszlexiásokat, megkésett beszédfejlődésben és figyelemzavaros hiperaktivitásban érintetteket, diszkalkuliásokat, diszgráfiásokat.
 • Remek kiegészítés logopédus mellett: személyes tréner nélkül, otthon elvégezhető könnyű feladatokat kínál, amikkel folyamatosan nyomon lehet követni a fejlődés ütemét és gyakorolni az érintett területeket.

Diszlexiagyanú

A tanulási zavarok gyakori megjelenési formája, az olvasás terén mutatott megkésett, atipikus fejlődést jelent. A diszlexiás gyermekeknél jellemző lehet:

 • megkésett beszédfejlődés
 • tanulási nehézségek az óvodában (például gyermeke nem tudja megtanulni az ABC-t)
 • nehezen boldogul a mondókák rímeivel
 • összekeveri a jobb és bal oldalt, az előtte és utána jelentését
 • rosszul fogja a ceruzát
 • nem tudja befűzni a cipőfűzőjét
 • nem tudja megtanulni, hogyan működik az óra
Fonémának a beszédhangoknak azt a nyalábját nevezzük, amelynek jelentés megkülönböztető szerepe van.

Fonémahallás-zavar

Fonémának a beszédhangoknak azt a nyalábját nevezzük, amelynek jelentés megkülönböztető szerepe van. A probléma fennállásakor jellemző lehet:

 • a gyermek szavak jelentését gyakran nem érti, szókészlete kicsiny
 • a szavakat többnyire hibásan ismétli meg
 • több elemből álló mondatokat nehezen, vagy egyáltalán nem tud reprodukálni

Auditív figyelemzavar

Életünk tele van zajokkal, zörejekkel, neszekkel. Ezek gyakran előjelző vagy figyelmeztető értékkel is bírnak, ezért a felismerésnek, azonosításnak különös jelentősége van. Napjainkban többféle inger gyors felvételére van szükség a hatékony tanuláshoz, iskolai teljesítményhez. Ahhoz, hogy a gyermekek ezeket együtt fel tudják dolgozni, az egyes csatornáknak megfelelően kell funkcionálniuk. 

Többször a gyerek lehet beszédhibás (amikor nem a hangképzéssel van a problémája), ilyenkor pont úgy ejti a szavakat, ahogy hallja őket. Egyes esetekben mosolygással, agresszióval válaszolnak, hiszen a nap 24 órájában feszültek- ők sem értik a körülöttük lévőket és őket sem értik. Az auditív szenzoros rendszer nem megfelelő működésére utalhat:

 • a hallott információból kevés elemet reprodukál a gyermek
 • hallott információkat hibásan jegyez meg és alkalmaz a későbbiekben
 • nem válaszol a feltett kérdésekre, csak akkor, ha azt megismételjük
Auditív figyelemzavar​
Angol nyelvi képességfejlesztés

Angol nyelvi képességfejlesztés

Az angol nyelv ismerete napjainkra alapkövetelménnyé vált, azonban rendszeres ismétlés és aktív használat nélkül a befektetett energia nehezen térül meg. Olyan segítséget is nehéz találni, aki hozzánk alkalmazkodva differenciált feladatokat ad és időben átsegít a holtponton. Egy neurológusok által kifejlesztett programcsalád megtalálta a tökéletes „magántanárt”, aki mindig rendelkezésre áll, az otthona kényelmében mindent egy magántanár díjának töredékéért.

Iskoláknak

A Fast ForWord és Reading Assistant Plus programok eléréséhez egyéni felhasználói fiók szükséges, a feladatmegoldás azonban végezhető szaktanár vagy gyógypedagógus segítségével is.

A tengerentúlon köz-, és magánintézmények is alkalmazzák a programokat: ilyenkor egy helyiségben oldják meg a feladatokat a gyermekek, a pedagógus is kap saját felhasználói fiókot, mellyel segítheti a gyermekek hatékonyabb tanulását és az eredmények összesítését is elérhető számára. Az adatok birtokában a pedagógus differenciáltan tudja összeállítani a tanóra tartalmát és célirányosabb, egyénre szabott feladatokat tud biztosítani a diákok számára.

Iskolai csomagjainkkal hatékonyabbá tehető az oktatás: készségfejlesztő feladatainkkal a tartalmi tudást alapozhatják meg a diákok. A pedagógusok az összegzésekkel mindig az aktuális eredmények alapján segíthetik őket a maximális teljesítmény elérésében.

Egyénre szabott oktatás

Egyénre szabott oktatás

A rendszeres visszajelzésnek köszönhetően a differenciálás pontos eredményeken alapulhat: azt a képességterületet fejleszthetik az órákon és a házi feladatok által, amelyekre a gyermeknek a legnagyobb szüksége van. Minden gyermek a saját egyéni tanulási szintjén fejlődhet, így nem lesznek lemaradók az osztályban, de unatkozók. A külön elemzések pedig gyermekre lebontva segítik a tanárok munkáját.

Tehetséggondozás

A Fast ForWord és Reading Assistant Plus programok kezdőtől az anyanyelvi szintig fejlesztik a gyermekek képességeit, így a tehetségesebb diákok is kellő kihívásban részesülhetnek és gyorsabban haladhatnak akár a hétköznapi oktatás keretein belül is, magánórák nélkül! Így a hiperaktív gyermekek is megtalálják a legmegfelelőbb feladatokat, nem érzik magukat mellőzve.

Tehetség gondozás
Feldolgozási sebesség növelése

Feldolgozási sebesség növelése

A beérkező információk gyors és hiba nélküli feldolgozását jelenti. Ha alacsony, a diáknak többször kell egy kérdést feltenni és hosszabb ideig gondolkodik a válaszon. A program segít, hogyha a tanuló megakad egy-egy résznél az kellően begyakorolja és ez által maradandó tudásra tegyen szert. Fejlettsége esetén nemcsak a tanórákon, de a mindennapokban is profitálhatnak a gyermekek!

Munkamemória fejlesztése

A munkamemória olyan szóbeli anyagokra irányuló figyelem, amely a koncentráció és a rövidtávú emlékezet kiváló mutatója. Szorosan hat a tanulási folyamat minden fázisára, utasítások követésére. Megfelelő működésekor a diák több információt képes megjegyezni rövidebb idő alatt. A program ezt a fajta képesség elsajátítását is növeli a felhasználóban.

Munkamemória fejlesztése